Billeder fra bl.a. Gravsteder.
Fra både Else og Ernst  slægt.
Tryk paa nogle af billederne saa kommer der en ane frem.

Se ogsaa Elses Slægtshistorie

 

Og  ErnstJakobsen’s  Slægtshistorie

 

Se Evighedskalenderen fra 7 Aarhundrede til 22 Aarhundrede.

 

 

 

Alter billed fra Allerslev kirke.

 

Altertavlen Alerslev kirke.

.

Navne paa præster i Simested kirke

 

Navne paa præster i Simested kirke.

 

Eveldrup præstegaard
Eveldrup Præstegaard Hvor Niels Drejer boede.

Pastor Niels Drejer Simested Kirkegaard

Dette er  Niels Drejer Gravkors

Simested  kirkegaard.

Reutze gravsten

Thomine Nicoline Drejer f. Reutze

Gravkors  på Simested kirkegaard.

Nørager by i  40'erne hvor Else er født.

 

Nørager by  hvor  min kone  er født.

Min fødeby Nørre Jernløse

 

Billedet er fra Nørre Jernløse by

Hvor Ernst er fra.

 

 

 

Høsten skal i hus på Liljegaarden

Der bliver høstet på  ”Liliegaarden

Min far står oppe på læset.

Søndagskole udflugt i Holbæk i 50' erne

Søndagskole udflugt

Med hest og vogn  dette  er ved strandparken i  Holbæk.

 

Morfar og Mormors gravsted Holbæk

 

Min morfar og mormor’s gravsten på  Østerkapel’s kirkeg

Moste og Onkel Jørgensgen Gravsted i Øster Kapel Holbæk

                                          Min moster og onkels gravsted.


Jørgen Nielsen og Ane Nielsens Gravsted

Jørgen Nielsen  og  Ane Nielsen's gravsted.

 

 

Elses Farfar og Farmor's gravsted i Durup kirke gaard Nørager

 

Else Farfar og Farmor

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Jakobsen’s første kone som

Døde.

 


Jens Fogh's Gravsted

 

Jens Fogh Larsen’s Gravsted

 

Per og Karlas grav Nørager

 Skomager Peder christensen og Karla  gravsted

Jørgen christenses grav Durup

 Elses Broder Jørgen  Christensen  gravsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far og Mors Gravsted

Mine forældres Gravsted.

 

Michael Hermann Nielsen's Familiegravsted

 

Michael Hermann Nielsens Familie  gravsted i

Nørre Jernløse kirkegaard.

 

 

 


Direktør Michael Hermann Nielsen.

 


Fars Farbroder i Lejre's gravsten

Jens Peter Jakobsen og  Hustru’s gravsten i Lejre

 

Astrid og Viggo Oldrups gravsten

 

Astrid og Viggo Oldrup’s Gravsten.

 

 

 

 

Nielsines og ejners grav

 

Onkel Ejners Christensens og Tante Nielsines gravsted

 

Niels Thybo Møllers grav

Niels Thybo Møllers gravsted


 

Cykelhandler Søren Christensen Nørager

 Elses Farbroder Søren Christensen gravsted


 

 

 

 


Søren Jakobsen's familie familiegravsted Nr. Jernløse kirkegaard
Søren Jakobsen’s Familie gravsted.

 

Christian Nielsen og Hustru's gravsted

 
Christian Nielsen og Johanne

Nielsens gravsted Nr. Jernløse kirkegaard.

 

 

 

 

Min Farbroder Thomas Jakobsen og Hustru.

 

 

Min Fabroder Jacob Jakobsen’s Gravsted

Lars Rasmussen's Gravsted Mørke kirke

Marie og Lars Rasmussen’ Gravsted

 

Elses moster og onkels gravsted

Svend Lauridsen og Anna Lauridsen grav Aars

 

Chresten Nielsen grav ørnhøj

 Morbroder Chresten Nielsen og Sine's  gravsted

 Gravsted Avlum

Else Morbroder Niels Nielsen og Elma's gravsted 

 Elses  Onkel og Moster i Aars