Index

Mathias Davidsen Reutze.*

Født: 1614 i Golonow.Tyskland
Døbt: 1614 i Golonow. Tyskland
Erhverv: Præst i Ryslinge Fyn.
Far: David Reutze*
Mor: Martha Maria Bunsow*
Ægtefælle: Maren Mogensdatter
Gift: ?
Ægtefælle: Charlotte Christine Boisolesky
Gift: ?
Ægtefælle: Hedvig Henriksdatter Ascanius*
Gift: 9 dec 1666 i St Knuds Kirke, Odense, Odense, Denmark
Børn: David Reutze
Henrik Mathiesen Reutze
Peder Reutze
Barbara Mathiasdatter Reutze
Else Mathiasen Reutze
Thomas Mathias Reutze.*
Anna Regina Reutze
Død: 17 jun 1690 i Ryslinge sogn i Gudme herred, Svendborg amt
Begravet: 22 jun 1690 på Ryslinge Kirke.Ryslinge sogn i Gudme herred, Svendborg amt
Biografi:

1. Sognepræst Matthias Davidsen Reutze [6793], søn af Biskop, generalsuperintendant David Reutze

[6796] og Martha Maria Bunsow [6797], blev født i 1614 i Gollnow, Pommern og døde den 17. juni 1690 i

Ryslinge sogn, Svendborg Amt. i en alder af 76 år.

Generelle notater: Han blev student i Rostock i 1623 og var i 1632 immatrikuleret ved universitetet i

Greifswald. Den 22. november 1642 blev han immatrikuleret ved Københavns Universitet. Den 25.

marts 1645 blev han præsteviet som kapellan i Herfølge og Sæder, og den 15. oktober 1646 aflagde

han ed overfor biskop Hans Mikkelsen som sognepræst i Ryslinge. Senere blev han provst for

Gudme Herred

Mathias Davidsen Reutze,! født Ca. 1614 i Stettin Tyskland, død 17 jun 1690 i Ryslinge Svendborg Amt stilling: Præst i Ryslinge.

Student i Rostock 1623. Var i 1632 imm. Greifswald. Imm. i København 22 nov 1642. 1645 Res. Kpl. i Herfølge. gift ;) gange (1) Maren Mogensdatter hvis far var Herredsfoged i Sallinge Mogens Sørensen og ejer afPejrupgård i Vester Åby. (2) Charlotte Christine V oisolefsky døbt i Roskilde Domkirke 28 sep.162 datter af Kornet V oisolefsky af Roskilde og Marie Christine Meins. (3) Hedvig Henriksdatter Ascanius fød Blistrup datter af sognepræsten i Blistrup Henrik Christensen Ascanius og Sara Peders datter Hof!.

Her er det også første gang at man støder på Mogensdatters fornavn som skulle kunne bekræftes i en bog d hedder fortjente bønder(jeg har endnu ikke fundet den)

Kilde: Fyns præstehistorie Svendborg Amt Gudme Herred (LAO)

I L. Vestens Præstehistorie (RA) modsiger på et par punkter

Mathias Reutze 1614-90

Søn af Hofpræst og Superintendent i Stettin Dr.theol. David Reutze. han bliver student il 632først i Greifswald og derefter i Rostock. 1642 blev han indskrevet ved Københavns universitet. Den 25 marts 16~ blev han præsteviet som Kapellan i Herfølge og Sæder, og den 15 Okt. 1646 aflagde han ed for Biskoppen som sognepræst i Ryslinge på Fyn hvor han også senere blev Provst for Gudme Herred. Han døde 17 juni 1690. Han var gift 2 gange (1) Mogensdatter datter af Herredsfoged Mogens Sørensen på Pejrupgård i Ortt Sogn på Fyn. (2) den 9 Dec. 1666 gift med Hedvig Ascanius død den 17 Feb. 1702 datter af Sognepræsten Blistrup Henrik Ascanius. Hun giftede sig efter Reutzes død med eftermanden i embedet David Olsen Mars lev. Sønnen Henrik Blev Sognepræst Velling Sønnen Thomas blev sognekapellan i Vigerslev og Veflinge. Datteren Else blev gift med de to præster i Skellerup og Ellinge Hans Plesner og Christen Dracha ? Datteren Barbara blev gift med Sognepræst Ove Guldberg i Hvirring Hornborg? og Tamdrup. Hans sønnesøn var Sognepræst Mathæus Reutze i Landet og Bregninge på Tåsinge.

Der findes to Pejrupgård en i Orte på Vestf)Tll og en i Vester Åby på Sydfyn. Efter som Mogens Sørensen v: Herredsfoged i Sallinge Herred i Svendborg Amt lyder det mest sandsynligt at det er Pejrupgård ved Veste Åby han ejede.

Han blev gift med (l) Maren Mogensdatter.2 Oplysningen om hendes fornavn findes i bogen fortjente bønder.

Han blev gift med (2) Charlotte Christiane V oisolefsky/ født i Roskilde, døbt 28 sep 1625 i Roskilde Domkirke.

Han blev gift med (3) Hedvig Henriksdatter Ascanius,4 gift 9 dec 1666 i Odense Herred og Amt. født. 1641 i Blistrup Frederiksborg Amt, død 17 feb 1703 i Skellerup, begravet 24 feb 1703.

Kilde.: Jytte Hansen. Mail adressen. kingcab@tdcadsl.dk


Aner:
Mathias Davidsen Reutze.*
* 1614
† 17 jun 1690
David Reutze*
* 3 apr 1576
† 11 aug 1634


Martha Maria Bunsow*
* 1585
† 8 sep 1618
Mathæus Reutze.*
* 1540
† 5 okt 1576


Anna. Alber*
* 1543
† 1578Johan Bunsow*
* 1550
-


Margrethe Kirchhof*
* ?
-
Jacob Reutze*
* 1515, -
Katharine Lawen*
* 1520, -

Erasmus Alber*
* 1501, † 5 maj 1553
Gertrud ?*
* 1523, † 1553

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Sophia Reutze
David Reutze
Jacob Reutze
Francis Reutze
Frederic Reutze

Ernst Børge Jakobsen

Anetavle